lunes, 1 de diciembre de 2014

Pràctica Mòdul 5

S' ha treballat en el grup classe l'app de Wattpad,  seleccionant, de diferents temàtiques, una sèrie de  llibres de les mateixes(1a. captura pantalla).
Després es va procedir a triar entre tots/totes, de manera democràtica,  sis títols (2a. captura de pantalla).  És fan sis grups d'alumnes,  donant - li a cada grup un llibre per llegir.   Un cop finalitzada la seva lectura, cada grup posa en comú un resum del llibre,  juntament amb la conclusió final i que cada representant de cada grup s' encarregarà de difondre a cada grup.  La idea final és: Fomentar l'hàbit de lectura, resumir plantejaments i referir - los a tercers per al seu enteniment.

No hay comentarios:

Publicar un comentario