martes, 28 de octubre de 2014

PAVELLÓ DELS DISTINGITS--
M. Pilar Cabo Sabaté
Coordinació PQPI - PTT.
Departament d'Ensenyament.

Autovia de Salou s/n | 43202 Tarragona | Tel. 977 549 567 | Fax 977 556 211
mcabo@xtec.cat

 

Abans d'imprimir aquest missatge, penseu si és realment necessari fer-ho: el medi ambient és cosa de tothom.

Aquest missatge s'adreça exclusivament a la persona destinatària i pot contenir informació privilegiada o confidencial. Si no sou la persona indicada, us recordem que  l'ús, divulgació i/o còpia sense autorització és prohibida en virtut de la legislació vigent. Si heu rebut aquest missatge per error, us demanem que ens ho feu saber immediatament per aquesta via i que el destruïu.


No hay comentarios:

Publicar un comentario