domingo, 16 de marzo de 2014

Hoy no me quiero levantar. Educació emocional i GTD

Sovint el nostre alumnat  i moltes persones adultes estan acostumades a expressar coses que no ens agraden, que ens fan enfadar, però quan els preguntem "Què t'agraria fer?" no saben que contestar perquè han invertit molt temps en queixar-se.

ACTIVITAT
Fer una fotografia d'una cosa o activitat que ens agradaria fer o que mai trobem temps per fer-la i escriure a sobre la imatge una frase que ens ajudi a visualitzar el nostre desig o acció per tal que el portem a terme.
Es pot proposar que cada alumne escrigui un llistat i seleccioni l'acció a fer durant la setmana i en acabar comprobar si s'ha realitzat l'objectiu proposat i fer una reflexió i reajustament d'objectius i horaris segons si s'ha portat a terme o no.

App utilitzada: Pic Collage

http://goo.gl/5xtmt0

3a
Tres-a

No hay comentarios:

Publicar un comentario